ODZNAKI TURYSTYCZNE

Odznaka Krajoznawcza Twierdza Nysa

Image

 

Zachęcamy do zdobywania odzaki, która pozwala poznać nyskie obiekty forteczne.

REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ TWIERDZA NYSA:
1. Odznaka została ustanowiona przez Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie, działający przy Nyskim Domu Kultury w Nysie
2. Celem odznaki jest popularyzowanie oraz zachęcanie do zwiedzania obiektów fortecznych Twierdzy Nysa.
3. Odznakę może zdobywać każdy turysta, nie zależnie od uprawianego rodzaju turystyki kwalifikowanej.
4. Odznaka jest jednostopniowa, a czas jej zdobywania jest nieograniczony.
5. Potwierdzeniem odwiedzenia danego obiektu fortecznego Twierdzy Nysa jest pieczątka lub zdjęcie zdobywającego odznakę, na tle danego obiektu fortecznego.
6. Weryfikacją odznaki zajmuję się Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie, ul. Piastowska 19, 48 – 300 Nysa
7. Potwierdzenia należy zbierać w karcie potwierdzeń odznaki w lub samodzielnie przygotowanej kronice, które powinny zawierać: numer porządkowy, datę zwiedzania obiektu, krótki opis krajoznawczy obiektu, pieczątkę lub zdjęcie zdobywającego odznakę na tle danego obiektu fortecznego.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie
9. Wzór odznaki jest zastrzeżony.
10. Wykaz obiektów do odwiedzenia: 1 – Bastion św. Jadwigi 2 – Dom Komendanta Twierdzy Nysa 3 – Fort Wodny 4 – Fort Prusy 5 – Forteczna Wieża Ciśnień 6 – Obwałowania Wysokie 7 – Reduta Kardynalska 8 – Obwałowania Jerozolimskie Zewnętrzne (Szlak Josepha von Eichendorffa) 9 – Cmentarz Garnizonowy i Brama Wojenna 10 – Fort II

Karta potwierdzeń - część I oraz część II

Odznaka Miejski Szlak Turystyczny w Nysie

Image

Zachęcamy do zdobywania odznaki, która pomoże poznać zabytki Nysy.

 

Regulamin Odznaki Miejski Szlak Turystyczny w Nysie
1. Organizatorem akcji paszportowej po Miejskim Szlaku Turystycznym jest Urząd Miejski w Nysie
2. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i mogą w niej wziąć udział wszyscy zainteresowani bez ograni9czeń wiekowych.
3. Akcja ma na celu zachęcenie uczestników do uprawiania turystyki, poznawania miasta Nysa, jego przeszłości, współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody.
4. Paszport wskazuje największe atrakcje miasta, które znajdują się na Miejskim Szlaku Turystycznym w Nysie.
5. Paszport zawiera wykaz 31 miejsc i obiektów na Miejskim Szlaku Turystycznym w Nysie, które można odwiedzić dowolnym terminie, zdobywając potwierdzenie w postaci pieczątki lub zdjęcia z fotografowanym obiektem.
6. Paszporty można odebrać w następujących miejscach:
*Punkt Informacji Turystycznej – Bastion św. Jadwigi w Nysie ul. Piastowska 19, 48 – 300 Nysa, tel. 77 433 49 71 (pon. – niedz. W godz. 8:00 – 16:00) *Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, pokój 216 A, tel. 77 40 80 551 (pon. – pt. 7:00 – 15:00)
7. Paszport ważny jest bezterminowo.
8. Paszport nie upoważnia do bezpłatnego korzystania z atrakcji.
9. Przewiduje się możliwość organizowania imprez turystycznych oraz akcji promocyjnych, podczas których mogą być wręczane nagrody za przejście Miejskiego Szlaku Turystycznego potwierdzone w paszporcie.
10. Organizator przewiduje możliwość przyznawania okazjonalnych odznak za przejście Miejskiego Szlaku Turystycznego potwierdzonego w paszporcie.
11. Weryfikacją paszportów turystycznych, na podstawie której przydzielone będą okazjonalne odznaki lub nagrody rzeczowe, zajmuje się Punkt Informacji Turystycznej bastion św. Jadwigi w Nysie.
12. Paszport można zachować jako pamiątkę pobytu w Nysie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i dokonywania zmian w regulaminie.
Życzymy miłych wrażeń !
Obiekty do potwierdzenia:
1. Bastion św. Jadwigi
2. Wieża Ziębicka
3. Budynek poczty
4. Dom Wagi Miejskiej
5. Ratusz
6. Bazylika Mniejsza św. Jakuba i św. Agnieszki
7. Piękna Studnia
8. Wieża Wrocławska
9. Kościół św. Barbary
10. Dom Komendanta
11. Dwór Biskupi
12. Pałac Biskupi
13. Kościół Wniebowzięcia NMP
14. Carolinum
15. Dom Macierzysty Sióstr Elżbietanek
16. Seminarium św. Anny
17. Kościół Zwiastowania NMP
18. Fontanna Trytona
19. Kościół śś. Ap. Piotra i Pawła
20. Fort Wodny
21. Nyska Secesja
22. Rzeka Nysa Kłodzka
23. Kościół św. Dominika
24. Pomnik Josepha von Eichendorffa
25. Wieża Ciśnień
26. Fort Prusy
27. Obwałowania Wysokie
28. Fort II
29. Kościół św. Franciszka z Asyżu
30. Kościół św. Elżbiety
31. Plac Kopernika – Pomnik Patriotom Polskim

Paszport Miejskiego Szlaku Turystycznego z miejscami na pieczątki dostępny jest w Punkcie Informacji Turystycznej.

Odznaka krajoznawcza Nyskiej Drogi św. Jakuba

Image

Regulamin zdobycia odznaki "Nyskiej Drogi św. Jakuba".

1. Odznaka została ustanowiona przez Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie, działający przy Nyskim Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie.

2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki aktywnej, postaci św. Jakuba Starszego, Nyskiej Drogi św. Jakuba oraz jej zabytków, walorów kulturowych i przyrodniczych oraz zachęcanie turystów do wędrówek Nyską Drogą św. Jakuba.

3. Odznakę może zdobywać każdy turysta, nie zależnie od uprawianego rodzaju turystyki kwalifikowanej.

4. Odznaka jest jednostopniowa, a czas jej zdobywania jest nieograniczony.

5. Potwierdzeniem przebycia Nyskiej Drogi św. Jakuba mogą być pieczątki lub zdjęcia zdobywane na trasie przebiegu Nyskiej Drogi św. Jakuba, która rozpoczyna się w Głuchołazach przy tzw. Studni Jakuba, a kończy w miejscowości Skorogoszcz.

6. Weryfikacją odznaki zajmuję się Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie, ul. Piastowska 19, 48 – 300 Nysa, tel. (77) 433 49 71, 602 654 128, e – mail: pit@ndk.nysa.pl

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Punktu Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie.

8. Wzór odznaki jest zastrzeżony