Informacja turystyczna Nysa
Informacja turystyczna Nysa
 

LODOWISKO

CENNIK USŁUG SZTUCZNEGO LODOWISKA


- bilet normalny
(do 1 godz. 1 osoba)
7,00 zł
- bilet ulgowy
(do 1 godz. 1 osoba)
4,00 zł
- karnet normalny
(8 godz. 1 osoba)
49,00 zł
- karnet ulgowy
(8 godz. 1 osoba)
28,00 zł
- bilet rodzinny
(dla 3 osób 1 godz.)
11,00 zł
- bilet rodzinny
(dla 4 osób 1 godz.)
15,00 zł
- bilet rodzinny
(dla 5 osób 1 godz.)
19,00 zł
- bilet norm. na imprezę
sportową na lodzie
6,00 zł
- bilet ulgowy na imprezę
sportową na lodzie
3,50 zł
- wynajem lodowiska
(1 godz. do 50 osób)
210,00 zł
- wypożyczenie łyżew 4,50 zł
- wypożyczenie łyżew
bilet szkolny
2,50 zł
- udostępnienie szafki
(depozyt) 1 godz.
1,50 zł
- ostrzenie łyżew 3,50 zł

Wstęp bezpłatny przysługuje:

  • dzieciom do lat 4 – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,

Bilet i karnet ulgowy przysługuje:

  • dzieciom od lat 4 – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
  • młodzieży szkolnej i studentom – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,