Informacja turystyczna Nysa
Informacja turystyczna Nysa
 

Upamiętnienie słynnych jeńców Twierdzy Nysa

W Bastionie św. Jadwigi odsłonięto tablice poświęcone słynnym jeńcom Twierdzy Nysa: markizowi de La Fayette oraz Charlesowi de Gaulle. W uroczystości wzięli udział znamienici goście na czele z Attache Obrony płk Ronaldem Tilly. Odbyło się specjalne seminarium popularno-historyczne o Twierdzy Nysa, przybliżające także postacie upamiętnionych na tablicach przyjaciół Polski.


 

 

Maria Joseph de Motier znany wszystkim jako markiz La Fayette inicjator Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej w 1789 roku. La Fayette jako młody człowiek uczestniczył w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, w której dosłużył się stopnia generała. Jako twórca oraz dowódca  Gwardii  Narodowej cieszył się dużą popularnością wśród uczestników Rewolucji Francuskiej. Jednak kiedy z jego rozkazu Gwardia zaatakowała nieuzbrojony tłum na Polu Marsowym w lipcu 1791 roku, powodując śmierć około 50 osób jego popularność mocno spadła. Rok później w czasie okresu tzw. ”mordów czerwcowych” w czasie których zgilotynowano niemal 1500 przeciwników rewolucji La Fayette uciekł do Austrii.  Tam po odmowie współpracy władze austriackie przekazały go Prusom gdzie został osadzony w twierdzy Magdeburg. W styczniu 1794 roku został przeniesiony do Nysy do Fortu Prusy. Po powrocie do Francji wycofał się z życia politycznego aż do upadku Napoleona, kiedy to opowiedział się za Ludwikiem Filipem II.W czasie rewolucji lipcowej w 1830 roku ponownie dowodził Gwardią Narodową. Zmarł w 1834 roku. La Fayette zapisał się w naszej pamięci jako przyjaciel Polaków, współzałożyciel Komitetu Pomocy dla Powstania Listopadowego.
  


 
Charles de Gaulle w czasie I wojny, ranny w nogę trafił do niewoli niemieckiej. W Nysie był więziony od maja do października 1916 roku, prawdopodobnie w nieistniejącym już bastionie przy Placu Paderewskiego. Za próby ucieczki został karnie przeniesiony do obozu w Szczucinie gdzie przebywali jeńcy wykazujący skłonność do ucieczek. Stamtąd za kolejną próbę ucieczki za pomocą podkopu został przeniesiony do obozu o zaostrzonym rygorze w Ingolstadt, skąd także próbował uciekać. Przebywał tam do końca I wojny. W latach 1919–1921 był członkiem francuskiej misji wojskowej w Polsce. We wrześniu 1967 roku już jako prezydent Francji odbył wizytę do Polski.Przybyli goście mieli możliwość degustacji i zakupienia produktów i wyrobów regionalnych podczas jarmarku fortecznego. Uroczystość uświetniła muzyka szkockich dudziarzy oraz musztra regimentów z czasów napoleońskich. Nyskie gimnazja przygotowały interesujące wystawy oraz prezentacje multimedialne na temat historii przemysłu w Nysie, ginących zawodów i dzieł polskich wynalazców.
Te wyjatkowe tablice wykonane z brązu będą nam przypominać o współpracy Polski i Francji na przestrzeni dziejów.